Rozvoj odborného vzdělávání

Polytechnická učebna Montessori

V rámci studie je navržena nová koncepce podkroví, která bude sloužit jako výukové prostory pro Montessori účely. Jednotlivé výukové prostory budou sloužit pro žáky od prvního do devátého ročníku.

Studie řeší interiér podkroví společně s exteriérem nového zastřešení školy, které bude vyhovovat dnešním technickým a estetickým požadavkům, zejména na tepelně technické parametry dotčených konstrukcí, parametry osvětlení a zajištění optimálního vnitřního prostředí stavby.

Rozvoj odborného vzdělávání

Polytechnická učebna Montessori

V rámci studie je navržena nová koncepce podkroví, která bude sloužit jako výukové prostory pro Montessori účely. Jednotlivé výukové prostory budou sloužit pro žáky od prvního do devátého ročníku.

Studie řeší interiér podkroví společně s exteriérem nového zastřešení školy, které bude vyhovovat dnešním technickým a estetickým požadavkům, zejména na tepelně technické parametry dotčených konstrukcí, parametry osvětlení a zajištění optimálního vnitřního prostředí stavby.