I. Stupeň

„ Dítě se nechce učit, ale naučit…“ 

V současnosti máme na 1. stupni 5 tříd + třídu přípravnou s prvky Montessori. Při výuce se zaměřujeme na propojení oka, ruky a hlavy. Velkou výzvou pro nás je podpora dítěte v oblasti objevování jeho vlastního potenciálu s jasnou vizí – kdo je, co chce, co nechce, co ho baví, co umí /nezaměřovat se na to, co neumí/…a na tom stavět. To vše se snahou o respektující a bezpečné prostředí k sobě i ostatním. Každý má právo na svůj vlastní názor a je to v pořádku.

Na konci celého procesu by měl stát člověk zdravě seběvědomý, samostatný a sebeovládající se. Samostatně myslící, tvořící a objevující. Je to běh na dlouhou trať, ale důležité je to, že už se to začíná po troškách dít. Doba Marie Terezie je pryč a je potřeba začít přizpůsobovat školu skutečným potřebám dětí 21. století. Propojit učení se skutečným životem.

Velkou výhodou práce na nižším stupni je možné provázání předmětů – jako v životě. Ve čtení si něco přečteme, vyjasníme, vyhledáme další zajímavá fakta, nejen v přírodě, ale i v životě jako takovém, ověříme, případně propočítáme, ve výtvarné výchově přetvoříme po svém, zapojíme fantazii, vlastní názor a zkušenosti, propojíme, prodiskutujeme, každou chvíli se zmýlíme…a to vůbec nevadí, protože chyba je přítel na cestě k objevování a následnému rozvoji! Známky v tu chvíli vůbec nehrají roli, protože to nejdůležitější je prožitek s AHA momenty :o)

V této souvislosti dětem nabízíme řadu prožitkových programů školních i mimoškolních napříč všemi oblastmi života – tvoříme, plaveme, lyžujeme, sportujeme, seznamujeme se s pravidly na dopravním hřišti, hrajeme si, zpíváme, tančíme, vaříme, pečeme, experimentujeme, pozorujeme koloběh života, užíváme si krásu přírody v každé roční době, zveme si rodiče a jejich koníčky :o), vyrážíme na divadelní představení, exkurze a výlety (i do zahraničí – znalost AJ startujeme již od 1. třídy)…a to všechno spolu! Moc příjemná je i spolupráce s vyšším stupněm, kdy každá třída 2. st. drží patronát nad jednou třídou 1. st. a společně nejen čtou…Prvňáčci každoročně procházejí nádherným rituálem, kdy jsou slavnostně přizváni do světa čtenářů.

Nedílnou součástí vzájemného soužití jsou i preventivní programy, které se vždy snažíme přizpůsobit na míru vývojovým potřebám té či oné věkové skupiny. Většina těchto programů má úspěch – děti se aktivně zamýšlejí, sdílejí, vyhodnocují následky činů, které jsme jako společnost na základě zkušeností stanovili jako neprospívající až nebezpečné. Dětem přichází zpětná vazba, PROČ je užitečné dodržovat pravidla, zákony, pořádek…PROČ je důležité pečovat o své tělo už nyní, v dětském věku. Dává jim to smysl i na základě jasných faktů a zkušeností… „Když budeš dělat todle, může se dít todle…“. Jak říká Ivo Jahelka – Neznalost neomlouvá :o). Děti totiž mnohdy pláčou se slovy: „Já nevěděl, že…“.

Společné akce nejen 1. stupně bývají velmi vydařené napříč celým školním rokem – Olympiáda fulneckých škol, Podzimní párty, Adventní zastavení, Masopustní veselí, Velikonoční dílny, Den země, Den s Ámosem, Den naruby, bez aktovek, Den dětí, Učíme se spolu, Ukaž, co umíš…a v neposlední řadě Závěrečná akademie…

O prázdninách proběhl 1. ročník příměstského tábora pro děti nižšího stupně. Reakce byly velmi příznivé! Moc děkujeme!

„Chovejme se tak, aby nám spolu bylo dobře :o)“

I. Stupeň

„ Dítě se nechce učit, ale naučit…“ 

V současnosti máme na 1. stupni 5 tříd + třídu přípravnou s prvky Montessori. Při výuce se zaměřujeme na propojení oka, ruky a hlavy. Velkou výzvou pro nás je podpora dítěte v oblasti objevování jeho vlastního potenciálu s jasnou vizí – kdo je, co chce, co nechce, co ho baví, co umí /nezaměřovat se na to, co neumí/…a na tom stavět. To vše se snahou o respektující a bezpečné prostředí k sobě i ostatním. Každý má právo na svůj vlastní názor a je to v pořádku.

Na konci celého procesu by měl stát člověk zdravě seběvědomý, samostatný a sebeovládající se. Samostatně myslící, tvořící a objevující. Je to běh na dlouhou trať, ale důležité je to, že už se to začíná po troškách dít. Doba Marie Terezie je pryč a je potřeba začít přizpůsobovat školu skutečným potřebám dětí 21. století. Propojit učení se skutečným životem.

Velkou výhodou práce na nižším stupni je možné provázání předmětů – jako v životě. Ve čtení si něco přečteme, vyjasníme, vyhledáme další zajímavá fakta, nejen v přírodě, ale i v životě jako takovém, ověříme, případně propočítáme, ve výtvarné výchově přetvoříme po svém, zapojíme fantazii, vlastní názor a zkušenosti, propojíme, prodiskutujeme, každou chvíli se zmýlíme…a to vůbec nevadí, protože chyba je přítel na cestě k objevování a následnému rozvoji! Známky v tu chvíli vůbec nehrají roli, protože to nejdůležitější je prožitek s AHA momenty :o)

V této souvislosti dětem nabízíme řadu prožitkových programů školních i mimoškolních napříč všemi oblastmi života – tvoříme, plaveme, lyžujeme, sportujeme, seznamujeme se s pravidly na dopravním hřišti, hrajeme si, zpíváme, tančíme, vaříme, pečeme, experimentujeme, pozorujeme koloběh života, užíváme si krásu přírody v každé roční době, zveme si rodiče a jejich koníčky :o), vyrážíme na divadelní představení, exkurze a výlety (i do zahraničí – znalost AJ startujeme již od 1. třídy)…a to všechno spolu! Moc příjemná je i spolupráce s vyšším stupněm, kdy každá třída 2. st. drží patronát nad jednou třídou 1. st. a společně nejen čtou…Prvňáčci každoročně procházejí nádherným rituálem, kdy jsou slavnostně přizváni do světa čtenářů.

Nedílnou součástí vzájemného soužití jsou i preventivní programy, které se vždy snažíme přizpůsobit na míru vývojovým potřebám té či oné věkové skupiny. Většina těchto programů má úspěch – děti se aktivně zamýšlejí, sdílejí, vyhodnocují následky činů, které jsme jako společnost na základě zkušeností stanovili jako neprospívající až nebezpečné. Dětem přichází zpětná vazba, PROČ je užitečné dodržovat pravidla, zákony, pořádek…PROČ je důležité pečovat o své tělo už nyní, v dětském věku. Dává jim to smysl i na základě jasných faktů a zkušeností… „Když budeš dělat todle, může se dít todle…“. Jak říká Ivo Jahelka – Neznalost neomlouvá :o). Děti totiž mnohdy pláčou se slovy: „Já nevěděl, že…“.

Společné akce nejen 1. stupně bývají velmi vydařené napříč celým školním rokem – Olympiáda fulneckých škol, Podzimní párty, Adventní zastavení, Masopustní veselí, Velikonoční dílny, Den země, Den s Ámosem, Den naruby, bez aktovek, Den dětí, Učíme se spolu, Ukaž, co umíš…a v neposlední řadě Závěrečná akademie…

O prázdninách proběhl 1. ročník příměstského tábora pro děti nižšího stupně. Reakce byly velmi příznivé! Moc děkujeme!

„Chovejme se tak, aby nám spolu bylo dobře :o)“