Pedagogický sbor

Ředitelka:

Mgr. Barbora Veseleňáková;

tel.: +420 731 176 104

email: veselenakova.barbora@zsfulnek.cz

 

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Jana Divincová;

tel.: +420 602 270 801; 

email: divincova.jana@zsfulnek.cz                                     

Mgr. Martina Niklová;

tel.: +420 737 696 142;

email: niklova.martina@zsfulnek.cz 


Školské poradenské pracoviště

Mgr. Barbora Veseleňáková - ředitelka školy, veselenakova.barbora@zsfulnek.cz

Mgr. Jana Divincová - zástupkyně ředitelky školy, divincova.jana@zsfulnek.cz

Mgr. Martina Niklová - výchovný poradce, niklova.martina@zsfulnek.cz

Mgr. Ivana Lednická -  metodik prevence, lednicka.ivana@zsfulnek.cz

Mgr. Ester Ježová - sociální pedagog, jezova.ester@zsfulnek.cz

Mgr. Jana Dámková - speciální pedagog, damkova.jana@zsfulnek.cz


Konzultační hodiny

Přípravná třída
Mgr. Ester Ježová; email: jezova.ester@zsfulnek.cz 

Třídní učitelé - 1. stupeň
1.A  Mgr. Eva Feilhauerová; email: feilhauerova.eva@zsfulnek.cz 
2.A  Sabina Bergerová; email: bergerova.sabina@zsfulnek.cz 
3.A  Mgr. Martina Krásová; email: krasova.martina@zsfulnek.cz 
4.A  Mgr. Helena Jakubíková; email: jakubikova.helena@zsfulnek.cz 
5.A  Mgr. Alexandra Slováková; email: slovakova.sasa@zsfulnek.cz 

Třídní učitelé - 2. stupeň
6.A  Mgr. Jáchym Pantálek; email: pantalek.jachym@zsfulnek.cz
7.A  Mgr. Jana Dámková; email: damkova.jana@zsfulnek.cz 
7.B  Mgr. Lenka Ďulíková; email: dulikova.lenka@zsfulnek.cz 
8.A  Mgr. Martina Kubíčková; email: kubickova.martina@zsfulnek.cz 
8.B  Mgr. Svatava Nováková; email: novakova.svatava@zsfulnek.cz
9.A  Mgr. Sabina Gewinnerová; email: gewinnerova.sabina@zsfulnek.cz 

Speciální třídy
1.C  Mgr. Marta Červencová; email: cervencova.marta@zsfulnek.cz 
2.C  Mgr. Ivana Lednická; email: lednicka.ivana@zsfulnek.cz 
3.C  Mgr. Pavla Kahajová; email: kahajova.pavla@zsfulnek.cz  
4.C  Bc. Petra Bergerová; email: bergerova.petra@zsfulnek.cz

Netřídní učitelé
Daniel Kubica; email: kubica.daniel@zsfulnek.cz
Mgr. Gabriela Hrnčířová; email: hrncirova.gabriela@zsfulnek.cz 
Mgr. Renáta Chudobová; email: chudobova.renata@zsfulnek.cz  
Mgr. Vilma Klevarová; email: klevarova.vilma@zsfulnek.cz
Bc. Mgr. Markéta Justová; email: justova.marketa@zsfulnek.cz  

Asistenti pedagoga
Žaneta Benýšková; email: benyskova.zaneta@zsfulnek.cz 
Jana Dorneanová; email: dorneanova.jana@zsfulnek.cz 
Bc. Petra Návratová; email: navratova.petra@zsfulnek.cz 
Libuše Johnová; email: johnova.libuse@zsfulnek.cz 
Andrea Nováčiková; email: novacikova.andrea@zsfulnek.cz 
Lucie Smreková; email: smrekova.lucie@zsfulnek.cz 
Jana Strnadelová; email: strnadelova.jana@zsfulnek.cz 
Ivana Ježová; email: jezova.ivana@zsfulnek.cz 
Markéta Zajíčková; email: zajickova.marketa@zsfulnek.cz
Zdenka Ohnheiserová; email: ohnheiserova.zdenka@zsfulnek.cz
Lenka Parlagiová; email: parlagiova.lenka@zsfulnek.cz
Anna Pustějovská; email: pustejovska.anna@zsfulnek.cz
Markéta Justová; email: justova.marketa@zsfulnek.cz  
Zuzana Matušiková; email: matusikova.zuzana@zsfulnek.cz     

Školní družina - vychovatelky
Šárka Hrnčířová; email: hrncirova.sarka@zsfulnek.cz 
Šárka Miková; email: mikova.sarka@zsfulnek.cz 
Bc. Renáta Matúšů; email: matusu.renata@zsfulnek.cz 

Pedagogický sbor

Ředitelka:

Mgr. Barbora Veseleňáková;

tel.: +420 731 176 104

email: veselenakova.barbora@zsfulnek.cz

 

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Jana Divincová;

tel.: +420 602 270 801; 

email: divincova.jana@zsfulnek.cz                                     

Mgr. Martina Niklová;

tel.: +420 737 696 142;

email: niklova.martina@zsfulnek.cz 


Školské poradenské pracoviště

Mgr. Barbora Veseleňáková - ředitelka školy, veselenakova.barbora@zsfulnek.cz

Mgr. Jana Divincová - zástupkyně ředitelky školy, divincova.jana@zsfulnek.cz

Mgr. Martina Niklová - výchovný poradce, niklova.martina@zsfulnek.cz

Mgr. Ivana Lednická -  metodik prevence, lednicka.ivana@zsfulnek.cz

Mgr. Ester Ježová - sociální pedagog, jezova.ester@zsfulnek.cz

Mgr. Jana Dámková - speciální pedagog, damkova.jana@zsfulnek.cz


Konzultační hodiny

Přípravná třída
Mgr. Ester Ježová; email: jezova.ester@zsfulnek.cz 

Třídní učitelé - 1. stupeň
1.A  Mgr. Eva Feilhauerová; email: feilhauerova.eva@zsfulnek.cz 
2.A  Sabina Bergerová; email: bergerova.sabina@zsfulnek.cz 
3.A  Mgr. Martina Krásová; email: krasova.martina@zsfulnek.cz 
4.A  Mgr. Helena Jakubíková; email: jakubikova.helena@zsfulnek.cz 
5.A  Mgr. Alexandra Slováková; email: slovakova.sasa@zsfulnek.cz 

Třídní učitelé - 2. stupeň
6.A  Mgr. Jáchym Pantálek; email: pantalek.jachym@zsfulnek.cz
7.A  Mgr. Jana Dámková; email: damkova.jana@zsfulnek.cz 
7.B  Mgr. Lenka Ďulíková; email: dulikova.lenka@zsfulnek.cz 
8.A  Mgr. Martina Kubíčková; email: kubickova.martina@zsfulnek.cz 
8.B  Mgr. Svatava Nováková; email: novakova.svatava@zsfulnek.cz
9.A  Mgr. Sabina Gewinnerová; email: gewinnerova.sabina@zsfulnek.cz 

Speciální třídy
1.C  Mgr. Marta Červencová; email: cervencova.marta@zsfulnek.cz 
2.C  Mgr. Ivana Lednická; email: lednicka.ivana@zsfulnek.cz 
3.C  Mgr. Pavla Kahajová; email: kahajova.pavla@zsfulnek.cz  
4.C  Bc. Petra Bergerová; email: bergerova.petra@zsfulnek.cz

Netřídní učitelé
Daniel Kubica; email: kubica.daniel@zsfulnek.cz
Mgr. Gabriela Hrnčířová; email: hrncirova.gabriela@zsfulnek.cz 
Mgr. Renáta Chudobová; email: chudobova.renata@zsfulnek.cz  
Mgr. Vilma Klevarová; email: klevarova.vilma@zsfulnek.cz
Bc. Mgr. Markéta Justová; email: justova.marketa@zsfulnek.cz  

Asistenti pedagoga
Žaneta Benýšková; email: benyskova.zaneta@zsfulnek.cz 
Jana Dorneanová; email: dorneanova.jana@zsfulnek.cz 
Bc. Petra Návratová; email: navratova.petra@zsfulnek.cz 
Libuše Johnová; email: johnova.libuse@zsfulnek.cz 
Andrea Nováčiková; email: novacikova.andrea@zsfulnek.cz 
Lucie Smreková; email: smrekova.lucie@zsfulnek.cz 
Jana Strnadelová; email: strnadelova.jana@zsfulnek.cz 
Ivana Ježová; email: jezova.ivana@zsfulnek.cz 
Markéta Zajíčková; email: zajickova.marketa@zsfulnek.cz
Zdenka Ohnheiserová; email: ohnheiserova.zdenka@zsfulnek.cz
Lenka Parlagiová; email: parlagiova.lenka@zsfulnek.cz
Anna Pustějovská; email: pustejovska.anna@zsfulnek.cz
Markéta Justová; email: justova.marketa@zsfulnek.cz  
Zuzana Matušiková; email: matusikova.zuzana@zsfulnek.cz     

Školní družina - vychovatelky
Šárka Hrnčířová; email: hrncirova.sarka@zsfulnek.cz 
Šárka Miková; email: mikova.sarka@zsfulnek.cz 
Bc. Renáta Matúšů; email: matusu.renata@zsfulnek.cz