Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2022/2023


 
Více informací se dozvíte z tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se týká přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 a to zde.
 
Internetové odkazy:
 
- na těchto adresách naleznete střední školy  z celé České republiky, dny otevřených dveří, internetové adresy apod.
 
www.infoabsolvent.cz
- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání) 
- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další
- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání, poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy
 
 
 
- zde jsou přijímací zkoušky pro žáky základních škol
 
www.vaseprofese.cz
- průvodce volbou povolání
 
 

Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2022/2023


 
Více informací se dozvíte z tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se týká přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 a to zde.
 
Internetové odkazy:
 
- na těchto adresách naleznete střední školy  z celé České republiky, dny otevřených dveří, internetové adresy apod.
 
www.infoabsolvent.cz
- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání) 
- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další
- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání, poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy
 
 
 
- zde jsou přijímací zkoušky pro žáky základních škol
 
www.vaseprofese.cz
- průvodce volbou povolání