Informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:    
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Základní školy J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace je: 
JUDr. Tomáš Panáček
Email: tomas.panacek@iadvokacie.cz
Tel. +420 734 31 01 21
www.iadvokacie.cz 
 
 
Předmět činnosti:      
Hlavním účelem je vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti školní výchovy. Účel předmětu činnosti základní školy je vymezen v § 36 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Organizace zajišťuje podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., a dle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., závodní stravování žáků základních škol, zaměstnanců škol a školských zařízení ve školní jídelně.
Organizace umožňuje žákům návštěvu školní družiny a zájmových kroužků při školním klubu. 
 
Doplňková činnost: 
Zajištění závodního stravování dalších osob, a to za úplatu.  
Krátkodobý pronájem tělocvičny, školní jídelny, případně dalších prostor.
  
Vzdělávání: 
Jsme škola s právní subjektivitou, která vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání Škola hrou nově, s přílohami pro vzdělávání žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a více vadami. 
Naši školu navštěvuje k 26. září 2023 celkem 244 žáků.  
1.stupeň navštěvuje 101 žáků, kteří jsou rozděleni do 5 tříd.  
2.stupeň navštěvuje 106 žáků, kteří jsou rozděleni do 6 tříd.   
Přípravnou třídu navštěvuje 12 žáků.   
Speciální třídy navštěvuje 25 žáků, kteří jsou rozděleni do 4 tříd.  
Škola má velmi dobré materiálně – technické vybavení pro sportovní vyžití a odborné pracovny pro jazykové vyučování, přírodopis, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, fyziku a chemii, pěstitelství, dílny, cvičnou kuchyň a informatiku.  
 
Školní hřiště
U školy máme víceúčelovou sportovní plochu. Uprostřed tartanového atletického oválu se svou krásou pyšní velké hřiště, na kterém je možno hrát fotbal, volejbal, basketbal, hokejbal i nohejbal. Kolem atletického oválu je pískové doskočiště či plocha pro vrh koulí.
Žáci hřiště velmi rádi využívají zejména v hodinách tělesné výchovy, odpoledne při sportovních hrách či jiných mimoškolních aktivitách. 
 
Volný čas
Žáci mají v rámci Školního klubu možnost navštěvovat kroužky s širokým zaměřením. 
 
Personální zabezpečení školy  
Ředitelkou školy je Barbora Veseleňáková, zástupkyní ředitelky Jana Divincová a Martina Niklová.
Ve škole pracuje 24 učitelů, 3 vychovatelky, 12 asistentek pedagoga a 6 ekonomicko – správních zaměstnanců. Školní stravování zajišťují 7 pracovnic.
 
Ochrana oznamovatelů: Pro oznámení protiprávních jednání či jejich hrozby je zřízen vnitřní oznamovací systém. Na adrese: https://app.whispero.eu/f/dzc24j2hmzxerckd naleznete informace o způsobech oznamování a oznamovací formulář.

Organizační struktura

Informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:    
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Základní školy J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace je: 
JUDr. Tomáš Panáček
Email: tomas.panacek@iadvokacie.cz
Tel. +420 734 31 01 21
www.iadvokacie.cz 
 
 
Předmět činnosti:      
Hlavním účelem je vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti školní výchovy. Účel předmětu činnosti základní školy je vymezen v § 36 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Organizace zajišťuje podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., a dle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., závodní stravování žáků základních škol, zaměstnanců škol a školských zařízení ve školní jídelně.
Organizace umožňuje žákům návštěvu školní družiny a zájmových kroužků při školním klubu. 
 
Doplňková činnost: 
Zajištění závodního stravování dalších osob, a to za úplatu.  
Krátkodobý pronájem tělocvičny, školní jídelny, případně dalších prostor.
  
Vzdělávání: 
Jsme škola s právní subjektivitou, která vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání Škola hrou nově, s přílohami pro vzdělávání žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a více vadami. 
Naši školu navštěvuje k 26. září 2023 celkem 244 žáků.  
1.stupeň navštěvuje 101 žáků, kteří jsou rozděleni do 5 tříd.  
2.stupeň navštěvuje 106 žáků, kteří jsou rozděleni do 6 tříd.   
Přípravnou třídu navštěvuje 12 žáků.   
Speciální třídy navštěvuje 25 žáků, kteří jsou rozděleni do 4 tříd.  
Škola má velmi dobré materiálně – technické vybavení pro sportovní vyžití a odborné pracovny pro jazykové vyučování, přírodopis, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, fyziku a chemii, pěstitelství, dílny, cvičnou kuchyň a informatiku.  
 
Školní hřiště
U školy máme víceúčelovou sportovní plochu. Uprostřed tartanového atletického oválu se svou krásou pyšní velké hřiště, na kterém je možno hrát fotbal, volejbal, basketbal, hokejbal i nohejbal. Kolem atletického oválu je pískové doskočiště či plocha pro vrh koulí.
Žáci hřiště velmi rádi využívají zejména v hodinách tělesné výchovy, odpoledne při sportovních hrách či jiných mimoškolních aktivitách. 
 
Volný čas
Žáci mají v rámci Školního klubu možnost navštěvovat kroužky s širokým zaměřením. 
 
Personální zabezpečení školy  
Ředitelkou školy je Barbora Veseleňáková, zástupkyní ředitelky Jana Divincová a Martina Niklová.
Ve škole pracuje 24 učitelů, 3 vychovatelky, 12 asistentek pedagoga a 6 ekonomicko – správních zaměstnanců. Školní stravování zajišťují 7 pracovnic.
 
Ochrana oznamovatelů: Pro oznámení protiprávních jednání či jejich hrozby je zřízen vnitřní oznamovací systém. Na adrese: https://app.whispero.eu/f/dzc24j2hmzxerckd naleznete informace o způsobech oznamování a oznamovací formulář.

Organizační struktura