Informace

Zápis žáků do ŠD
Zápis žáků do ŠD pro školní rok 2023/2024 proběhne pro prvňáčky v pondělí 4.9.2023 v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Žáci 2. – 5.ročníku si mohou vyzvednout přihlášku ve ŠD od 19.6 do 29.6.2023 nebo v týdnu od 5.9 do 8.9.2023 v čase od 6.30 do 8.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. Přihlášky odevzdejte do 15.9.2023.
Hrnčířová Šárka – vychovatelka ŠD

ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. 
Ve ŠD provádíme pravidelné činnosti, příležitostné akce, spontánní aktivity, odpočinkové činnosti i přípravu na vyučování (nepíšeme s dětmi domácí úkoly). 
Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.  
V naší ŠD máme 3 oddělení, ve kterých pracuji tyto vychovatelky: 
Vedoucí vychovatelka: Hrnčířová Šárka
1. oddělení - Hrnčířová Šárka
2. oddělení - Miková Šárka
3. oddělení – speciální – Bc. Matušů Renáta 
Provoz ŠD:
Ráno: 6.15 – 8.00 
Odpoledne: 11.40 – 16.00     
 
Platba za vzdělávání ve ŠD je stanovena ředitelkou školy - 100,- na měsíc, přičemž se dá platit měsíčně nebo na delší období.     
 
Pro činnost ŠD využíváme – místnosti k tomu určené, dále pak tělocvičnu, počítačovou učebnu, venkovní hřiště, areál v okolí školy a cvičnou kuchyňku.         
 
Tématické hodiny ve ŠD:
Pondělí – povídání si o víkendových činnostech (rozšiřujeme si slovní zásobu, učíme se mluvit ve větách)
Úterý – čtení z knihy na pokračování (relax, odpočinek, porozumění čtenému slovu)
Středa – kreslíme (učíme se kreslit krok za krokem)
            – tvoříme (práce s tužkou, pastelkami, nůžkami, lepidlem apod.) 
Čtvrtek – deskové hry (rozvíjíme u dětí logické a myšlenkové pochody, zábava, hra) 
Pátek – pobyt venku na hřišti nebo v tělocvičně (míčové a závodivé hry, sportování, relax) 
 
Nabízíme dětem smysluplné využití volného času, rozvíjíme u nich pohybové schopnosti, učíme děti mezilidské komunikaci, spolupráci a toleranci. Vedeme děti k samostatnému rozhodování, rozvíjíme u nich slovní zásobu a fantazii, cvičíme paměť, postřeh a soustředění. Vytváříme u dětí pracovní návyky a vztah k práci. Podporujeme je v tvořivosti, posilování sebedůvěry a uvědomování si svých práv i povinností.


 

Informace

Zápis žáků do ŠD
Zápis žáků do ŠD pro školní rok 2023/2024 proběhne pro prvňáčky v pondělí 4.9.2023 v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Žáci 2. – 5.ročníku si mohou vyzvednout přihlášku ve ŠD od 19.6 do 29.6.2023 nebo v týdnu od 5.9 do 8.9.2023 v čase od 6.30 do 8.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. Přihlášky odevzdejte do 15.9.2023.
Hrnčířová Šárka – vychovatelka ŠD

ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. 
Ve ŠD provádíme pravidelné činnosti, příležitostné akce, spontánní aktivity, odpočinkové činnosti i přípravu na vyučování (nepíšeme s dětmi domácí úkoly). 
Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.  
V naší ŠD máme 3 oddělení, ve kterých pracuji tyto vychovatelky: 
Vedoucí vychovatelka: Hrnčířová Šárka
1. oddělení - Hrnčířová Šárka
2. oddělení - Miková Šárka
3. oddělení – speciální – Bc. Matušů Renáta 
Provoz ŠD:
Ráno: 6.15 – 8.00 
Odpoledne: 11.40 – 16.00     
 
Platba za vzdělávání ve ŠD je stanovena ředitelkou školy - 100,- na měsíc, přičemž se dá platit měsíčně nebo na delší období.     
 
Pro činnost ŠD využíváme – místnosti k tomu určené, dále pak tělocvičnu, počítačovou učebnu, venkovní hřiště, areál v okolí školy a cvičnou kuchyňku.         
 
Tématické hodiny ve ŠD:
Pondělí – povídání si o víkendových činnostech (rozšiřujeme si slovní zásobu, učíme se mluvit ve větách)
Úterý – čtení z knihy na pokračování (relax, odpočinek, porozumění čtenému slovu)
Středa – kreslíme (učíme se kreslit krok za krokem)
            – tvoříme (práce s tužkou, pastelkami, nůžkami, lepidlem apod.) 
Čtvrtek – deskové hry (rozvíjíme u dětí logické a myšlenkové pochody, zábava, hra) 
Pátek – pobyt venku na hřišti nebo v tělocvičně (míčové a závodivé hry, sportování, relax) 
 
Nabízíme dětem smysluplné využití volného času, rozvíjíme u nich pohybové schopnosti, učíme děti mezilidské komunikaci, spolupráci a toleranci. Vedeme děti k samostatnému rozhodování, rozvíjíme u nich slovní zásobu a fantazii, cvičíme paměť, postřeh a soustředění. Vytváříme u dětí pracovní návyky a vztah k práci. Podporujeme je v tvořivosti, posilování sebedůvěry a uvědomování si svých práv i povinností.