II. Stupeň

Na II. stupni nás je celkem 107 žáků v šesti třídách.

Máme svůj osobitý život.

Už nemáme jen jednu paní učitelku „maminku“, která se o nás stará celý den a učí nás základním společensky očekávaným dovednostem. Už máme vlastní rozum. Máme třídní učitele, kteří jsou našimi parťáky, vrbami a vedoucími celé bandy. Máme také řadu dalších učitelů, specialistů na různé obory. Všichni společně se nám snaží rozšířit pohledy na svět, doplňovat informace a vzdělání, rozvíjet vlastní názory a představivost. Studujeme zákonitosti člověka, přírody, vesmíru, celého mikro i makrosvěta. Učíme se naslouchat, rozumět, chápat, a také jak fungovat ve světě dospělých v moderní společnosti. Respektujeme přírodu a naši Zem. Rozvíjíme svou mysl a osobnost.

Máme ve škole svůj život a možnost jeho kvalitu ovlivňovat prostřednictvím školního žákovského parlamentu.

Když je nám ouvej, vždy nás někdo vyslechne (i anonymně skrze schránku důvěry).

Nebojíme se vlastních aktivit a názorů.

Nechodíme do školy jen „sedět na zadku“. My na druhém stupni už od začátku pracujeme na budoucnosti naší, a tím i našeho okolí. 

II. Stupeň

Na II. stupni nás je celkem 107 žáků v šesti třídách.

Máme svůj osobitý život.

Už nemáme jen jednu paní učitelku „maminku“, která se o nás stará celý den a učí nás základním společensky očekávaným dovednostem. Už máme vlastní rozum. Máme třídní učitele, kteří jsou našimi parťáky, vrbami a vedoucími celé bandy. Máme také řadu dalších učitelů, specialistů na různé obory. Všichni společně se nám snaží rozšířit pohledy na svět, doplňovat informace a vzdělání, rozvíjet vlastní názory a představivost. Studujeme zákonitosti člověka, přírody, vesmíru, celého mikro i makrosvěta. Učíme se naslouchat, rozumět, chápat, a také jak fungovat ve světě dospělých v moderní společnosti. Respektujeme přírodu a naši Zem. Rozvíjíme svou mysl a osobnost.

Máme ve škole svůj život a možnost jeho kvalitu ovlivňovat prostřednictvím školního žákovského parlamentu.

Když je nám ouvej, vždy nás někdo vyslechne (i anonymně skrze schránku důvěry).

Nebojíme se vlastních aktivit a názorů.

Nechodíme do školy jen „sedět na zadku“. My na druhém stupni už od začátku pracujeme na budoucnosti naší, a tím i našeho okolí.