Informace školní jídelny

Ve školní jídelně vaříme pestrou a vyváženou stravu, která je přizpůsobena věku strávníků. Stravování zajišťujeme pro žáky a zaměstnance školy, ZŠ T.G.Masaryka Fulnek a cizí strávníky.
 
Cizí strávnici si mohou obědy vyzvedávat pouze v době od 10:45 do 11:15 hod
 
Došlo k inovaci jídelníčku, do něhož jsou ve větší míře zařazována jídla zdravé výživy. 
 
Od 1. září 2021 máme ve škole nultý ročník, kterému připravujeme ranní a odpolední svačinky.
 
Cena dopolední svačinky činí 11,- Kč. Odpolední svačinka stojí 10,- Kč. Oběd 31,- Kč. 
 
Pro žáky 1. stupně základní školy připravujeme svačinky a zajišťujeme pitný režim. 
 
V bufetu nabízíme obložené rohlíky, bulky se sýrem, tousty, croissanty, jablečný závin či jablka. Obložené pečivo nabízíme se šunkou nebo sýrem a se zeleninou.

AKTUÁLNÍ CENY STRAVNÉHO JSOU PLATNÉ OD 1. 4. 2023
žáci 7 - 10 let       31,- Kč
žáci 11 - 14 let     33,- Kč
žáci nad 15 let     34,- Kč
cizí strávníci        95,- Kč 
 
Přihlašování žáků ke stravování
Noví žáci, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou alespoň jedním z rodičů. Na přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje. Přihláška na stravování platí po celou dobu povinné školní docházky (1.- 9. třída). 
Věk strávníka je počítán dle školního roku. Ve školním roce (1.9. – 31.8. následujícího roku), ve kterém dítě dosáhne hraničního věku (10 a 15 let), je posunuto od začátku tohoto roku do vyšší kategorie a tím i zvýšené platby.  Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1.- 4. vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.
Pokud má dítě alergie, donese vedoucí stravování potvrzení odborného lékaře a domluví se s ní na dalším řešení.
Dietní stravování, stravování alergiků
Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do ZŠ a to na základě Dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte a vedoucí ŠJ. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě. Za obsah jídlonosiče a nezávadnost pokrmu zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.
 
Každý strávník v ZŠ si koupí čip za 93,- Kč nebo použije průkaz ISIC. Čip se nevrací. Pokud čip strávník ztratí, je povinen si zakoupit nový čip.
 
Placení stravného
  • prostřednictvím sporožirového účtu či účtu z jiné banky - zákonný zástupce musí podepsat ve spořitelně (v jiné bance) souhlas s inkasem, aby docházelo k zálohování stravného - číslo účtu školy: 100060211/0800

Záloha (stržení z účtu) probíhá 25. den v měsíci.

Vracení přeplatků

  • u sporožira ob měsíc po vyúčtování zpět na účet
  • u ostatních způsobů platby je platba na následující měsíc snížená o přeplatek

Neuhrazené stravné - v případě, že nedojde k úhradě stravného do 25. dne měsíce předcházejícího, bude rodič znovu vyzván k zaplacení stravného. Pokud k zaplacení nedojde ani po vyzvání k platbě, bude strávník vyřazen ze stravování.

Ukončení stravování - před ukončením stravování je zákonný zástupce povinen tuto změnu včas oznámit vedoucí stravování.

Odhlašování obědů 

·        telefonicky na čísle 602 403 178 nebo emailem nejpozději do 7.00 hod, poté se již odhlášky nepřijímají.
·        přes www.estrava.cz předchozí pracovní den do 14.00 hod.
·        v době nemoci odhlašování do 7.00 hod . – první den lze oběd vyzvednout v době od 11.30 hod. do 11.45 hod., ostatní dny odhlásit. Neodhlášené zaplacené obědy propadají podle zák. 561/2005 Sb. První den nemoci žáka je možné oběd odebrat do jídlonosiče, pak lze zakoupit za plnou cenu  (do ceny obědu 54,- Kč), protože ostatní dny nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu.

 
 

Informace školní jídelny

Ve školní jídelně vaříme pestrou a vyváženou stravu, která je přizpůsobena věku strávníků. Stravování zajišťujeme pro žáky a zaměstnance školy, ZŠ T.G.Masaryka Fulnek a cizí strávníky.
 
Cizí strávnici si mohou obědy vyzvedávat pouze v době od 10:45 do 11:15 hod
 
Došlo k inovaci jídelníčku, do něhož jsou ve větší míře zařazována jídla zdravé výživy. 
 
Od 1. září 2021 máme ve škole nultý ročník, kterému připravujeme ranní a odpolední svačinky.
 
Cena dopolední svačinky činí 11,- Kč. Odpolední svačinka stojí 10,- Kč. Oběd 31,- Kč. 
 
Pro žáky 1. stupně základní školy připravujeme svačinky a zajišťujeme pitný režim. 
 
V bufetu nabízíme obložené rohlíky, bulky se sýrem, tousty, croissanty, jablečný závin či jablka. Obložené pečivo nabízíme se šunkou nebo sýrem a se zeleninou.

AKTUÁLNÍ CENY STRAVNÉHO JSOU PLATNÉ OD 1. 4. 2023
žáci 7 - 10 let       31,- Kč
žáci 11 - 14 let     33,- Kč
žáci nad 15 let     34,- Kč
cizí strávníci        95,- Kč 
 
Přihlašování žáků ke stravování
Noví žáci, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou alespoň jedním z rodičů. Na přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje. Přihláška na stravování platí po celou dobu povinné školní docházky (1.- 9. třída). 
Věk strávníka je počítán dle školního roku. Ve školním roce (1.9. – 31.8. následujícího roku), ve kterém dítě dosáhne hraničního věku (10 a 15 let), je posunuto od začátku tohoto roku do vyšší kategorie a tím i zvýšené platby.  Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1.- 4. vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.
Pokud má dítě alergie, donese vedoucí stravování potvrzení odborného lékaře a domluví se s ní na dalším řešení.
Dietní stravování, stravování alergiků
Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do ZŠ a to na základě Dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte a vedoucí ŠJ. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě. Za obsah jídlonosiče a nezávadnost pokrmu zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.
 
Každý strávník v ZŠ si koupí čip za 93,- Kč nebo použije průkaz ISIC. Čip se nevrací. Pokud čip strávník ztratí, je povinen si zakoupit nový čip.
 
Placení stravného
  • prostřednictvím sporožirového účtu či účtu z jiné banky - zákonný zástupce musí podepsat ve spořitelně (v jiné bance) souhlas s inkasem, aby docházelo k zálohování stravného - číslo účtu školy: 100060211/0800

Záloha (stržení z účtu) probíhá 25. den v měsíci.

Vracení přeplatků

  • u sporožira ob měsíc po vyúčtování zpět na účet
  • u ostatních způsobů platby je platba na následující měsíc snížená o přeplatek

Neuhrazené stravné - v případě, že nedojde k úhradě stravného do 25. dne měsíce předcházejícího, bude rodič znovu vyzván k zaplacení stravného. Pokud k zaplacení nedojde ani po vyzvání k platbě, bude strávník vyřazen ze stravování.

Ukončení stravování - před ukončením stravování je zákonný zástupce povinen tuto změnu včas oznámit vedoucí stravování.

Odhlašování obědů 

·        telefonicky na čísle 602 403 178 nebo emailem nejpozději do 7.00 hod, poté se již odhlášky nepřijímají.
·        přes www.estrava.cz předchozí pracovní den do 14.00 hod.
·        v době nemoci odhlašování do 7.00 hod . – první den lze oběd vyzvednout v době od 11.30 hod. do 11.45 hod., ostatní dny odhlásit. Neodhlášené zaplacené obědy propadají podle zák. 561/2005 Sb. První den nemoci žáka je možné oběd odebrat do jídlonosiče, pak lze zakoupit za plnou cenu  (do ceny obědu 54,- Kč), protože ostatní dny nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu.