Projekty
Naše třída správná parta – dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Ve školním roce 2022 - 2023 získala naše škola dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022 – 23. Na realizaci celoročního dlouhodobého kontinuálního programu Naše třída, správná parta, směřujícího k rozvoji osobnosti žáka, ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a podpoře duševního zdraví, získala naše škola 42 600 Kč. Žáci se v rámci programu zúčastnili adaptačního a stmelovacího pobytu, kde se učili týmové spolupráci, toleranci a vzájemné komunikaci.
V rámci programu děti absolvovaly ve škole preventivní programy, zaměřené na klima ve třídách.

 
Naše škola se podruhé zapojila do grantové výzvy nadace O2 - Chytrá škola a z 213 podaných žádostí jsme jednou z 62 podpořených škol. Získali jsme dotaci 98 350,- Kč, které investujeme do toho, abychom žákům celé školy ukázali správnou cestu v online prostředí. Jelikož doba míří k tomu, že bude vše digitální, jde nám o to, aby se ve virtuálním světě žáci neztratili. Neztratili svoji duši, emoce, byli sami sebou a ne "kopii obrazovky". Aby slepě nenásledovali, to co vidí na monitoru.


Nadace CEZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V březnu 2022 jsme prostřednictvím Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“ čerpali grant ve výši 40.000,- Kč. Finanční pomoc jsme využili na zakoupení technického vybavení na venkovní akce pro děti. Investovali jsme do nákupu nůžkového party stanu REDX o velikosti 3x6m, elektrické samoohřívací várnice na teplé nápoje (20l), ohřívače uzenin a hot-dogu Redfox k výrobě párků v rohlíku.

Velmi si vážíme této pomoci, jelikož nejsme výdělečná organizace. Veškeré výdaje putují dětem. Financujeme jim dopravné na různé soutěže, návštěvy divadla, kina a jiné sportovní akce.

Současně děkujeme všem zaměstnancům, žákům, našim příznivcům a spoluobčanům, kteří nás podpořili a zapojili se do programu EPP „Pomáhej pohybem“ a pomohli nám nasbírat tolik potřebné body.

Ještě jednou děkujeme NADACI ČEZ. Díky příspěvku můžeme dětem nabídnout zázemí a občerstvení při pořádání různých kulturních i sportovních aktivit.   

Za Aktiv rodičů Žaneta Benýšková

Stan
doucovani


Sablony 2021


Soutěž Jarní geokešink
30. dubna 2021 proběhlo losování a máme výherce tří hlavních cen. 

1. cenu 1000 Kč do Decathlonu vyhrává Klára Weissmannová ze 7.A, 
2. cenu 300 Kč do Decathlonu vyhrává Antonín Danys z 2.A,
3. cenu 300 Kč do Decathlonu vyhrává Terezka Šumská z 5.A

Výhercům gratulujeme, všem keškařům děkujeme za hojnou účast a rodičům děkujeme za podporu.
 

O2

Naše škola je zapojená do grantového programu Nadace O2 pro výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti a získala finanční dotaci v celkové výši 76.000 Kč.

Projektem chceme zvýšit virtuální bezpečí našich žáků a celkově přispět k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií.

Základem projektu je zabezpečit certifikovaný program primární prevence tříd druhého stupně, a to ve dvou dvouhodinových lekcích zaměřených na rizika kyberšikany, sextingu, kybergroomingu a sociálních sítí a jedné jednohodinové lekci na téma Netolismus - lekce se zaměřuje na všechny možné závislosti související s využíváním moderních technologií – sociální sítě, hraní her, stahování, bezcílné surfování.

Tento program bude doplněn o školení učitelů, v rámci něhož získají potřebné kompetence pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií.


majak

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/


projekt


sablony


MODERNÍ ŠKOLA – reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2574 – EU peníze školám

dum

Při kliknutí na obrázek získáte více informací, včetně vytvořených výukových materiálů.

Projekty
Naše třída správná parta – dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Ve školním roce 2022 - 2023 získala naše škola dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022 – 23. Na realizaci celoročního dlouhodobého kontinuálního programu Naše třída, správná parta, směřujícího k rozvoji osobnosti žáka, ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a podpoře duševního zdraví, získala naše škola 42 600 Kč. Žáci se v rámci programu zúčastnili adaptačního a stmelovacího pobytu, kde se učili týmové spolupráci, toleranci a vzájemné komunikaci.
V rámci programu děti absolvovaly ve škole preventivní programy, zaměřené na klima ve třídách.

 
Naše škola se podruhé zapojila do grantové výzvy nadace O2 - Chytrá škola a z 213 podaných žádostí jsme jednou z 62 podpořených škol. Získali jsme dotaci 98 350,- Kč, které investujeme do toho, abychom žákům celé školy ukázali správnou cestu v online prostředí. Jelikož doba míří k tomu, že bude vše digitální, jde nám o to, aby se ve virtuálním světě žáci neztratili. Neztratili svoji duši, emoce, byli sami sebou a ne "kopii obrazovky". Aby slepě nenásledovali, to co vidí na monitoru.


Nadace CEZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V březnu 2022 jsme prostřednictvím Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“ čerpali grant ve výši 40.000,- Kč. Finanční pomoc jsme využili na zakoupení technického vybavení na venkovní akce pro děti. Investovali jsme do nákupu nůžkového party stanu REDX o velikosti 3x6m, elektrické samoohřívací várnice na teplé nápoje (20l), ohřívače uzenin a hot-dogu Redfox k výrobě párků v rohlíku.

Velmi si vážíme této pomoci, jelikož nejsme výdělečná organizace. Veškeré výdaje putují dětem. Financujeme jim dopravné na různé soutěže, návštěvy divadla, kina a jiné sportovní akce.

Současně děkujeme všem zaměstnancům, žákům, našim příznivcům a spoluobčanům, kteří nás podpořili a zapojili se do programu EPP „Pomáhej pohybem“ a pomohli nám nasbírat tolik potřebné body.

Ještě jednou děkujeme NADACI ČEZ. Díky příspěvku můžeme dětem nabídnout zázemí a občerstvení při pořádání různých kulturních i sportovních aktivit.   

Za Aktiv rodičů Žaneta Benýšková

Stan
doucovani


Sablony 2021


Soutěž Jarní geokešink
30. dubna 2021 proběhlo losování a máme výherce tří hlavních cen. 

1. cenu 1000 Kč do Decathlonu vyhrává Klára Weissmannová ze 7.A, 
2. cenu 300 Kč do Decathlonu vyhrává Antonín Danys z 2.A,
3. cenu 300 Kč do Decathlonu vyhrává Terezka Šumská z 5.A

Výhercům gratulujeme, všem keškařům děkujeme za hojnou účast a rodičům děkujeme za podporu.
 

O2

Naše škola je zapojená do grantového programu Nadace O2 pro výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti a získala finanční dotaci v celkové výši 76.000 Kč.

Projektem chceme zvýšit virtuální bezpečí našich žáků a celkově přispět k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií.

Základem projektu je zabezpečit certifikovaný program primární prevence tříd druhého stupně, a to ve dvou dvouhodinových lekcích zaměřených na rizika kyberšikany, sextingu, kybergroomingu a sociálních sítí a jedné jednohodinové lekci na téma Netolismus - lekce se zaměřuje na všechny možné závislosti související s využíváním moderních technologií – sociální sítě, hraní her, stahování, bezcílné surfování.

Tento program bude doplněn o školení učitelů, v rámci něhož získají potřebné kompetence pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií.


majak

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/


projekt


sablony


MODERNÍ ŠKOLA – reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2574 – EU peníze školám

dum

Při kliknutí na obrázek získáte více informací, včetně vytvořených výukových materiálů.

Kontakt


Základní škola J. A. Komenského Fulnek,
Česká 339, příspěvková organizace

Česká 339
742 45 Fulnek 1

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1764309379, kód banky: 0800
při platbě udávejte jméno žáka, třídu, účel platby

Tel.: +420 737 768 693
E-mail: zsjak@seznam.cz
ID datové schránky: kmxmmvd
IČ: 452 15 359

Zeptejte se nás