Školní parlament

I v letošním školním roce plánujeme různé projekty, tematické dny, soutěže a výzvy. Za vybrané z nich budou moci žáci získat body do celoroční soutěže tříd. Vítězná třída bude oceněna a odměněna vedením školy na konci školního roku.

Akce a projektové dny 

Září: Projektový den „POZNÁVÁME SVĚT“

- třídy 6. – 8. ročníku představí země z různých koutů světa (kultura, historie, tradice, kuchyně, jazyk atd.)  

Říjen: HALLOWEENSKÁ PARTY (31.10.2023)

- pořádá 9.A ve spolupráci s parlamentem pro žáky nižšího stupně (kostýmy, hry a zábava, bohaté občerstvení)

         : HALLOWEENSKÝ tematický den (31.10.2023)

- žáci budou vyzváni, aby se v tento den zúčastnili výuky v kostýmech. Členové parlamentu projdou školou a spočítají, kolik procent přítomných žáků z každé třídy zadání splnilo. Tematický den je součástí celoroční soutěže tříd.

Prosinec: ZIMNÍ VÝZDOBA TRUHLÍKŮ

- každá třída má svůj venkovní truhlík, jeho výzdoba bude bodována. Body se započítávají do celoroční soutěže tříd.

                : ZIMNÍ tematický den (12.12.2023)

- zima je tady, a tak si představíme slušivé šály, čepice a rukavice, které nás zahřejí. Členové parlamentu projdou školou a spočítají, kolik procent přítomných žáků z každé třídy zadání splnilo. Tematický den je součástí celoroční soutěže tříd.

Další plány a návrhy:

1) JÍDLO NA PŘÁNÍ - školní parlament připravuje návrh, aby se 1 den v měsíci ve školní jídelně

vařilo na přání žáků (samozřejmě s úpravami dle norem jídelny). Toto přání by každý měsíc

vyslovila jiná třída.

2) PLAYLIST K OBĚDU - členové parlamentu připravují hudební playlist, jelikož v naší nově

zmodernizované jídelně během oběda hraje hudba/rádio.

3) NOVÉ ŠATNY – parlament připravuje návrh jak zvelebit a zkrášlit šatny žáků, které toho již hodně

pamatují a zaslouží si rekonvalescenci.

4) KALENDÁŘ – členové parlamentu se zavazují zveřejňovat kalendář na nástěnce parlamentu, kde

budou zaznamenávány akce pro každý měsíc. Třídy se budou ve výrobě kalendáře střídat.

Školní noviny  

Právě pracujeme na prvním čísle školních novin. Rádi bychom je distribuovali každý měsíc do emailových schránek a jeden výtisk také do každé třídy. Zapojit se může každý. Vydáme články, komentáře, zamyšlení, básně, anekdoty, inzeráty, rébusy, křížovky, kresby, fotky atd. Fantazii se meze nekladou. Může se přidat kdokoliv, kdo se chce o něco podělit. Příspěvky lze poslat emailem na chudobova.renata@zsfulnek.cz 

nebo předat osobně (klidně i skrze vašeho třídního delegáta ve školním parlamentu). 

Každý podnět ze strany dětí a parlamentu je s vedením školy vždy konzultován a nikdy nezůstane bez odpovědi. Vedení školy reaguje i na požadavky a vzkazy ze schránky důvěry. 


Předseda parlamentu: Mgr. Renáta Chudobová

Členové parlamentu:

VI.A     Kristýna Mikušová, Viktorie Panáčková

VII.A    Terezie Štůralová, Natálie Fiebrichová

VII.B    Beáta Bröcklová, Marek Adamus

VIII.A   Ellen Benýšková; Kristýna Kútníková

VIII.B   Alena Čípová; Darina Mičulková

IX.A     Karin Tomanová; Anna Marie Šalatová - zapisovatelky

 

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (dva žáci z každé třídy druhého stupně). Členové parlamentu od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Plánují žákovské aktivity v průběhu školního roku. Monitorují společenské novinky a projekty a zvažují zapojení tříd/žáků do těchto aktivit.  Na pravidelných schůzkách členové parlamentu řeší, jak mohou být navrhované akce prospěšné pro život ve škole, případně jakým způsobem mohou být dané aktivity realizovány. Členové parlamentu navíc spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti a naslouchají jejich nápadům, přáním a připomínkám. 


Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou,

 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,

 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,

 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.


Parlament se věnuje činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (např. výzdoba a zkulturňování vnitřních i vnějších prostor školy)

 • zlepšují atmosféru ve škole (akce, soutěže, projekty apod.),

 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),

 • podporují charitu (charitativní projekt či sběr, spolupráce s organizacemi na pomoc lidem i zvířatům).


Schůzek se účastní i ředitelka školy Barbora Veseleňáková, která požadavky řeší, předává dalším kompetentním osobám - vedoucí školní jídelny nebo panu školníkovi. V přílohách najdete po třídnických hodinách i komentovaný zápis s naznačením možného řešení.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o jeho obsahu a závěrech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

Školní parlament

I v letošním školním roce plánujeme různé projekty, tematické dny, soutěže a výzvy. Za vybrané z nich budou moci žáci získat body do celoroční soutěže tříd. Vítězná třída bude oceněna a odměněna vedením školy na konci školního roku.

Akce a projektové dny 

Září: Projektový den „POZNÁVÁME SVĚT“

- třídy 6. – 8. ročníku představí země z různých koutů světa (kultura, historie, tradice, kuchyně, jazyk atd.)  

Říjen: HALLOWEENSKÁ PARTY (31.10.2023)

- pořádá 9.A ve spolupráci s parlamentem pro žáky nižšího stupně (kostýmy, hry a zábava, bohaté občerstvení)

         : HALLOWEENSKÝ tematický den (31.10.2023)

- žáci budou vyzváni, aby se v tento den zúčastnili výuky v kostýmech. Členové parlamentu projdou školou a spočítají, kolik procent přítomných žáků z každé třídy zadání splnilo. Tematický den je součástí celoroční soutěže tříd.

Prosinec: ZIMNÍ VÝZDOBA TRUHLÍKŮ

- každá třída má svůj venkovní truhlík, jeho výzdoba bude bodována. Body se započítávají do celoroční soutěže tříd.

                : ZIMNÍ tematický den (12.12.2023)

- zima je tady, a tak si představíme slušivé šály, čepice a rukavice, které nás zahřejí. Členové parlamentu projdou školou a spočítají, kolik procent přítomných žáků z každé třídy zadání splnilo. Tematický den je součástí celoroční soutěže tříd.

Další plány a návrhy:

1) JÍDLO NA PŘÁNÍ - školní parlament připravuje návrh, aby se 1 den v měsíci ve školní jídelně

vařilo na přání žáků (samozřejmě s úpravami dle norem jídelny). Toto přání by každý měsíc

vyslovila jiná třída.

2) PLAYLIST K OBĚDU - členové parlamentu připravují hudební playlist, jelikož v naší nově

zmodernizované jídelně během oběda hraje hudba/rádio.

3) NOVÉ ŠATNY – parlament připravuje návrh jak zvelebit a zkrášlit šatny žáků, které toho již hodně

pamatují a zaslouží si rekonvalescenci.

4) KALENDÁŘ – členové parlamentu se zavazují zveřejňovat kalendář na nástěnce parlamentu, kde

budou zaznamenávány akce pro každý měsíc. Třídy se budou ve výrobě kalendáře střídat.

Školní noviny  

Právě pracujeme na prvním čísle školních novin. Rádi bychom je distribuovali každý měsíc do emailových schránek a jeden výtisk také do každé třídy. Zapojit se může každý. Vydáme články, komentáře, zamyšlení, básně, anekdoty, inzeráty, rébusy, křížovky, kresby, fotky atd. Fantazii se meze nekladou. Může se přidat kdokoliv, kdo se chce o něco podělit. Příspěvky lze poslat emailem na chudobova.renata@zsfulnek.cz 

nebo předat osobně (klidně i skrze vašeho třídního delegáta ve školním parlamentu). 

Každý podnět ze strany dětí a parlamentu je s vedením školy vždy konzultován a nikdy nezůstane bez odpovědi. Vedení školy reaguje i na požadavky a vzkazy ze schránky důvěry. 


Předseda parlamentu: Mgr. Renáta Chudobová

Členové parlamentu:

VI.A     Kristýna Mikušová, Viktorie Panáčková

VII.A    Terezie Štůralová, Natálie Fiebrichová

VII.B    Beáta Bröcklová, Marek Adamus

VIII.A   Ellen Benýšková; Kristýna Kútníková

VIII.B   Alena Čípová; Darina Mičulková

IX.A     Karin Tomanová; Anna Marie Šalatová - zapisovatelky

 

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (dva žáci z každé třídy druhého stupně). Členové parlamentu od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Plánují žákovské aktivity v průběhu školního roku. Monitorují společenské novinky a projekty a zvažují zapojení tříd/žáků do těchto aktivit.  Na pravidelných schůzkách členové parlamentu řeší, jak mohou být navrhované akce prospěšné pro život ve škole, případně jakým způsobem mohou být dané aktivity realizovány. Členové parlamentu navíc spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti a naslouchají jejich nápadům, přáním a připomínkám. 


Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou,

 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,

 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,

 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.


Parlament se věnuje činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (např. výzdoba a zkulturňování vnitřních i vnějších prostor školy)

 • zlepšují atmosféru ve škole (akce, soutěže, projekty apod.),

 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),

 • podporují charitu (charitativní projekt či sběr, spolupráce s organizacemi na pomoc lidem i zvířatům).


Schůzek se účastní i ředitelka školy Barbora Veseleňáková, která požadavky řeší, předává dalším kompetentním osobám - vedoucí školní jídelny nebo panu školníkovi. V přílohách najdete po třídnických hodinách i komentovaný zápis s naznačením možného řešení.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o jeho obsahu a závěrech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.