Speciální třídy

NEMŮŽEME VŠECHNY DĚTI NAUČIT VŠECHNO, ALE MŮŽEME JE NAUČIT BÝT ŠTASNÉ……..

ŽIRAFA – speciální třídy

Nedílnou součástí naší základní školy jsou již 10 -tým rokem speciální třídy a družina. V letošním školním roce vzděláváme děti ve třech kombinovaných třídách. V každé z nich pracují s žáky speciální pedagogové a asistenti pedagoga, jejichž společnou snahou je především vytvořit ve třídách příjemnou atmosféru a pomocí minimálních výstupů ŠVP Škola hrou nově a individuálních vzdělávacích programů naučit žáky vše, co je v jejich silách. Naše třídy jdou zaměřené především na zajímavé výtvarné, pracovní, hudebně- pohybové, zdravotně - pohybové činnosti, ve kterých mohu naši žáci uplatnit svoje nadání, šikovnost a především chuť tyto věci dělat. Jelikož máme dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí s lehkou až středně těžkou mentální retardací a v posledních letech i dětí s autismem či kombinovanými vadami, nabízíme rodinám dětí ve Fulneku a okolí možnost integrovaného vzdělávání. Pro všechny děti se vždy snažíme vytvořit ve spolupráci s rodiči a odborníky tzv. IVP, který zohlední možnosti každého dítěte. Spolupracujeme s celou řadou odborníků např. z SPC Nový Jičín, SPC kap. Vajdy v Ostravě (odborníci na autismus) ad. Prošli jsme mnoha vzdělávacími kurzy APLY Praha, která se specializuje na problematiku života lidí s poruchami autistického spektra. Náš tým nabízí i pomoc dětem s logopedickými problémy, které pomocí logopedických chvilek aspoň částečně pomůže vyřešit tento poměrně častý problém. Naši velkou výhodou je i skutečnost, že jsme nedílnou součástí běžné základní školy a tím vlastně každodenně probíhá přirozená integrace, o které se v dnešní době tolik hovoří. Děti chodí společně do kroužků, potkávají se na obědě, na kulturních, sportovních a společenských akcích školy, což je pro všechny velmi přínosné. Pokud to bude v budoucnosti situace vyžadovat, jsme připraveni zabezpečit podmínky pro vzdělávání tělesně, či jinak handicapovaných dětí do školy. V současnosti nabízíme odvod dětí do školy od ranních autobusů (vychovatelka školní družiny) a to samé v odpoledních hodinách, kdy žáci končí ve školní družině a odjíždějí domů. Dalším z mnoha našich aktivit je i spousta akcí, které pro naše žáky v rámci vyučování i mimo něj pořádáme. Mezi ty nejoblíbenější patří říjnová noc ve škole, bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně, bobování v Tošovicích, škola v přírodě v Kamence a spousta dalších. Na fotografie z těchto našich super zážitků se můžete podívat na webových stránkách naší školy, v sekci ŽIRAFA.


Co říci závěrem………… asi nic, vše bylo řečeno na začátku.

Děti, učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga speciálních tříd ZŠ JAK Fulnek

Speciální třídy

NEMŮŽEME VŠECHNY DĚTI NAUČIT VŠECHNO, ALE MŮŽEME JE NAUČIT BÝT ŠTASNÉ……..

ŽIRAFA – speciální třídy

Nedílnou součástí naší základní školy jsou již 10 -tým rokem speciální třídy a družina. V letošním školním roce vzděláváme děti ve třech kombinovaných třídách. V každé z nich pracují s žáky speciální pedagogové a asistenti pedagoga, jejichž společnou snahou je především vytvořit ve třídách příjemnou atmosféru a pomocí minimálních výstupů ŠVP Škola hrou nově a individuálních vzdělávacích programů naučit žáky vše, co je v jejich silách. Naše třídy jdou zaměřené především na zajímavé výtvarné, pracovní, hudebně- pohybové, zdravotně - pohybové činnosti, ve kterých mohu naši žáci uplatnit svoje nadání, šikovnost a především chuť tyto věci dělat. Jelikož máme dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí s lehkou až středně těžkou mentální retardací a v posledních letech i dětí s autismem či kombinovanými vadami, nabízíme rodinám dětí ve Fulneku a okolí možnost integrovaného vzdělávání. Pro všechny děti se vždy snažíme vytvořit ve spolupráci s rodiči a odborníky tzv. IVP, který zohlední možnosti každého dítěte. Spolupracujeme s celou řadou odborníků např. z SPC Nový Jičín, SPC kap. Vajdy v Ostravě (odborníci na autismus) ad. Prošli jsme mnoha vzdělávacími kurzy APLY Praha, která se specializuje na problematiku života lidí s poruchami autistického spektra. Náš tým nabízí i pomoc dětem s logopedickými problémy, které pomocí logopedických chvilek aspoň částečně pomůže vyřešit tento poměrně častý problém. Naši velkou výhodou je i skutečnost, že jsme nedílnou součástí běžné základní školy a tím vlastně každodenně probíhá přirozená integrace, o které se v dnešní době tolik hovoří. Děti chodí společně do kroužků, potkávají se na obědě, na kulturních, sportovních a společenských akcích školy, což je pro všechny velmi přínosné. Pokud to bude v budoucnosti situace vyžadovat, jsme připraveni zabezpečit podmínky pro vzdělávání tělesně, či jinak handicapovaných dětí do školy. V současnosti nabízíme odvod dětí do školy od ranních autobusů (vychovatelka školní družiny) a to samé v odpoledních hodinách, kdy žáci končí ve školní družině a odjíždějí domů. Dalším z mnoha našich aktivit je i spousta akcí, které pro naše žáky v rámci vyučování i mimo něj pořádáme. Mezi ty nejoblíbenější patří říjnová noc ve škole, bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně, bobování v Tošovicích, škola v přírodě v Kamence a spousta dalších. Na fotografie z těchto našich super zážitků se můžete podívat na webových stránkách naší školy, v sekci ŽIRAFA.


Co říci závěrem………… asi nic, vše bylo řečeno na začátku.

Děti, učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga speciálních tříd ZŠ JAK Fulnek