Rozhodnutí o přijetí

ZŠ J.A.Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: 

Ve školního roku 2023/2024 se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole žáci s následujícímí registračnímu čísly.


Ve školním roce 2022/2023 se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole žáci s následujícími registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí

ZŠ J.A.Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: 

Ve školního roku 2023/2024 se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole žáci s následujícímí registračnímu čísly.


Ve školním roce 2022/2023 se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole žáci s následujícími registračními čísly.