Aktiv rodičů

Aktiv rodičů = „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ J.A. Komenského Fulnek„
Cílem činnosti tohoto spolku je aktivní a dobrovolná pomoc rodičů škole při plnění jejího poslání. 
Aktiv rodičů přispívá k podpoře společných zájmů žáků školy, jejich rodičů, zákonných zástupců a vedení školy.
Další velmi důležitou funkcí je komunikace mezi rodiči a školou, významně přispívá ke koordinaci výchovného působení rodiny a školy.
Rodiče a přátelé školy, jako dobrovolní sponzoři, vytvářejí svými finančními dary fond.
Z tohoto fondu spolek financoval během svého působení na škole například nábytek do družiny, potřeby pro žáky, adaptační kurzy, jízdné a startovné na sportovní akce žáků, dále odměny za reprezentaci školy, školní ročenky pro žáky devátých tříd, odměny za výborný prospěch a akce školy.
 
Stanovy Spolku rodičů a přátel školy  
Pokladní zpráva za rok 2022/2023
Pokladní zpráva za rok 2021/2022
Pokladní zpráva za rok 2020/2021 
Pokladní zpráva za rok 2019/2020
Pokladní zpráva za rok 2018/2019
Pokladní zpráva za rok 2017/2018 

Aktiv rodičů

Aktiv rodičů = „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ J.A. Komenského Fulnek„
Cílem činnosti tohoto spolku je aktivní a dobrovolná pomoc rodičů škole při plnění jejího poslání. 
Aktiv rodičů přispívá k podpoře společných zájmů žáků školy, jejich rodičů, zákonných zástupců a vedení školy.
Další velmi důležitou funkcí je komunikace mezi rodiči a školou, významně přispívá ke koordinaci výchovného působení rodiny a školy.
Rodiče a přátelé školy, jako dobrovolní sponzoři, vytvářejí svými finančními dary fond.
Z tohoto fondu spolek financoval během svého působení na škole například nábytek do družiny, potřeby pro žáky, adaptační kurzy, jízdné a startovné na sportovní akce žáků, dále odměny za reprezentaci školy, školní ročenky pro žáky devátých tříd, odměny za výborný prospěch a akce školy.
 
Stanovy Spolku rodičů a přátel školy  
Pokladní zpráva za rok 2022/2023
Pokladní zpráva za rok 2021/2022
Pokladní zpráva za rok 2020/2021 
Pokladní zpráva za rok 2019/2020
Pokladní zpráva za rok 2018/2019
Pokladní zpráva za rok 2017/2018